Het Haags Sportinitiatief is een mooie manier om Hagenaars die nog niet sporten, in beweging te brengen. Om kans te maken op een subsidie, moet jouw Haags Sportinitiatief aan een aantal criteria voldoen. Hieronder staan de criteria uitgelegd.

Doelstelling

 • Het Haags Sportinitiatief is erop gericht deelnemers minimaal één keer per week te laten bewegen/sporten gedurende een jaar.
 • Het doel van het Haags Sportinitiatief is realistisch.
 • Het Haags Sportinitiatief speelt in op de wensen en behoeften van de gekozen doelgroep(en).
 • De aanvraag beschrijft duidelijk en concreet hoe de resultaten worden geëvalueerd.

Aanvrager

 • De aanvrager is een inwoner en/of een non-profit organisatie uit Den Haag.
 • De aanvrager is geen organisatie met een winstoogmerk, een gemeentelijk (sport)bedrijf en/of een scholengemeenschap uit het basis- of voortgezet onderwijs. Zij kunnen voor subsidieaanvragen terecht bij de verordening Personeel en Materieel.
 • Het Haags Sportinitiatief wordt door 1 aanvrager ingediend. Het is noodzakelijk dat er wordt samengewerkt met minimaal 1 andere organisatie.

Uitvoering

 • Het Haags Sportinitiatief wordt uitgevoerd tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019. Hiervoor is een concreet en realistisch plan van aanpak opgesteld.
 • Het voorgestelde sport- en beweegaanbod bestaat nog niet op de locatie waar het wordt georganiseerd.
 • De aanvraag beschrijft duidelijk en concreet hoe het Haags Sportinitiatief wordt gepromoot onder de doelgroep.
 • Het Haags Sportinitiatief blijft na 30 juni 2019 bestaan zonder subsidie van de gemeente.
 • Het sport- en beweegaanbod van het Haags Sportinitiatief wordt door partijen met expertise en ervaring op dit gebied uitgevoerd.

Financieel/begroting

 • De begroting van het Haags Sportinitiatief is sluitend.
 • Het Haags Sportinitiatief wordt niet ondersteund met subsidie via een andere gemeentelijke of landelijke subsidieregeling, zoals Sportimpuls of het Leefbaarheid en Bewonersparticipatiebudget.
 • Deelnemers, degenen die gaan sporten, leveren een eigen financiële bijdrage aan het Haags Sportinitiatief.
 • Maximaal 15% van het aangevraagde bedrag wordt, na aftrek van de eigen bijdrage, besteed aan personeelskosten. Vrijwilligersvergoedingen zijn geen personeelskosten.
 • De vrijwilligersvergoedingen voldoen aan de landelijke regels voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen.
 • De subsidie van de gemeente wordt niet besteed aan feestjes, uitjes en/of sportevenementen.