Stappenplan

Stap 1

Hoe krijg je Hagenaars die nu nog niet sporten, in beweging? Gaat bij jou het lampje branden? Ga dan door naar stap 2 of kijk hier voor meer inspiratie.

Stap 2

Ouderen (65+), mensen met een beperking, meisjes van niet-westerse afkomst, Hagenaars met een laag inkomen of mensen die door hun werk weinig tijd hebben om te bewegen. Dit zijn voorbeelden van doelgroepen waar jij jouw Haags Sportinitiatief op kan richten.

Stap 3

Een einddoel bereik je stap voor stap. Je hebt een jaar de tijd om het Haags Sportinitiatief op te zetten en succesvol te maken. Gebruik dat jaar goed en beschrijf welke acties je wil uitvoeren en wanneer je dat wil doen.

Stap 4

Van de gemeente Den Haag krijgt jouw Haags Sportinitiatief subsidie voor het eerste jaar. Dit geld gebruik je om op te starten. Na een jaar moet het Haags Sportinitiatief zonder bijdrage van de gemeente blijven bestaan. Zorg er dus voor dat jouw Haags Sportinitiatief ook andere inkomsten heeft, zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage van de sporters of een inleg van een derde partij.

Stap 5

De inschrijving voor het Haags Sportinitiatief 2018 is inmiddels gesloten. Het is helaas niet meer mogelijk om een Haags Sportinitiatief in te dienen.

Stap 6

De gemeente beoordeelt of jouw aanvraag voldoet aan alle criteria. Als er veel goede Haagse Sportinitiatieven worden ingediend, wordt aan het Haags publiek gevraagd een stem uit te brengen op hun favoriete initiatief. De initiatieven met de meeste stemmen krijgen dan subsidie, de andere niet.

Stap 7

Gefeliciteerd, jouw subsidie is toegekend!

Stap 8

Tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019 voer jij het Haags Sportinitiatief uit. Na een half jaar komt iemand van de gemeente Den Haag langs om te kijken of alles goed verloopt. Ook kun je bij deze ambtenaar terecht voor vragen en advies. Na een jaar wordt de subsidie vastgesteld en kan jij inmiddels zonder bijdrage van de gemeente doorgaan met jouw Haags Sportinitiatief!

Stap 3: de stemprocedure

In de eerste ronde van 2017 heeft de gemeente alle initiatieven die aan de criteria voldoen kunnen honoreren. Daarom zal er in deze tweede ronde ook geen stemronde plaatsvinden.

Je ontvangt persoonlijk bericht of jouw initiatief is gehonoreerd.

De uitreikingen van de gehonoreerde initiatieven zullen plaatsvinden op 1 juli 2017 in de Sportcampus.

De wethouder heeft besloten een nieuwe ronde in 2017 open te stellen. Houdt deze website in de gaten voor meer informatie.

De gemeente toetst of jouw aanvraag voldoet aan de criteria.

Je ontvangt persoonlijk bericht of jouw initiatief is gehonoreerd.

Stap 2: beoordelen